top of page

Design Thinking เกี่ยวข้องกับ Coding ยังไง?Design Thinking คืออะไร?

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking คือกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดโดยพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมโดยการแก้ปัญหานั้นจะเน้นไปที่ตัวผู้ใช้ หรือ ผู้บริโภคเป็นหลัก (User-centered) ให้ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุดและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์โดยมีกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน


 


กระบวนการคิด 5 ขั้น ของ Design Thinking

Empathize

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะการที่เราจะออกแบบประสบการณ์หรือนวัตกรรมต่างๆ ได้ เราต้องพยายามเอาใจเราไปใส่ใจผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุด โดยมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์หรือการได้เข้าไปมีส่วนร่วมจริง ที่ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้

Define

หลังจากเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมาเริ่มคิดกันแล้วว่าปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าคืออะไรกันแน่ ในกระบวนการนี้เราเลยจะมาระบุความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดมากยิ่งขึ้น

Ideate

เมื่อรู้ปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายแล้ว เราจะมาระดมความคิดเพื่อหาไอเดียในการแก้ปัญหา โดยการที่จะได้ไอเดียใหม่ๆ ในขั้นตอนนี้ เราต้องพยายามคิดไอเดียออกมาให้ได้มากที่สุด มากกว่าที่จะสนใจคุณภาพของไอเดียนั้นๆ หลังจากนั้นเราค่อยตัดสินใจว่า ไอเดียไหนเป็นไอเดียที่เราจะเอามาต่อยอดได้จริง

Prototype and Test

ใน 2 ขั้นตอนสุดท้าย เราจะเริ่มสร้างแบบจำลองและนำไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง เพื่อนำ Feedback ของผู้ใช้กลับมาพัฒนานวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น การสร้างต้นแบบเป็นการที่เรานำสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาเป็นสิ่งของที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราไม่ต้องลงแรงหรือลงเงินในจำนวนมาก จึงทำให้ประหยัดทั้งต้นทุน ค่าใช้จ่าย และต้นทุนด้านเวลาอีกด้วย


 

ประโยชน์ของ Design Thinking


ฝึกกระบวนการแก้ไขปัญหาตลอดจนหาทางออกที่เป็นลำดับขั้นตอน : กระบวนการนี้จะทำให้เรามองอย่างรอบคอบและละเอียดมากขึ้น ทำให้เราเข้าใจปัญหาได้อย่างถ่องแท้ และแก้ไขได้ตรงจุด

มีทางเลือกที่หลากหลาย : การคิดบนพื้นฐานข้อมูลที่มีหลากหลาย ตลอดจนพยายามคิดหาวิถีทางหรือแชร์ไอเดียที่ดีออกมาหลากหลายรูปแบบ ทำให้เรามองเห็นอะไรรอบด้าน และมีตัวเลือกที่ดีที่สุด ก่อนนำไปใช้แก้ปัญหาจริง หรือนำไปปฏิบัติจริง


มีตัวเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด : เมื่อเรามีตัวเลือกหลากหลายเราก็จะรู้จักคิดวิเคราะห์ และการคิดวิเคราะห์นี้เองจะทำให้เราสามารถเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดได้ มีประสิทธิภาพมากกว่า

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ : การแชร์ไอเดีย ตลอดจนระดมความคิดนั้น จะทำให้สมองเราฝึกคิดหลากหลายรูปแบบ หลากหลายวิธีการ หลากหลายมุมมอง และทำให้เรารู้จักหาวิธีแปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ที่เป็นพื้นฐานที่ดีในการแก้ปัญหา ตลอดจนการบริหารจัดการเช่นกัน

เกิดกระบวนการใหม่ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ : มีการคิดมากมายหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนแชร์ไอเดียดีๆ มากมาย การที่เราได้พยายามฝึกคิดจะทำให้เรามักค้นพบวิธีใหม่ๆ เสมอ หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้เช่นกัน

มีแผนสำรองในการแก้ปัญหา : การคิดที่หลากหลายวิธีนอกจากจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์เลือกวิธีที่ดีที่สุดได้แล้วนั้นก็ยังทำให้เรามีตัวเลือกสำรองไปในตัวโดยผ่านกระบวนการลำดับความสำคัญมาเรียบร้อยแล้ว ทำให้เราสามารถเลือกใช้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหากวิธีการที่เลือกไม่ประสบความสำเร็จ


 

Design Thinking เกี่ยวข้องกับ Coding ยังไง?


ที่ Beyond Code Academy เราเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงความสามารถในการต่อยอดความคิดและการสร้างนวัตกรรมใหม่

“AI-oon แชตบอต (Chatbot) ที่หวังจะเติมพลังบวกให้กับทุก ๆ คน”

น้องไออุ่นถูกพัฒนาบนพื้นฐานของงานวิจัยด้านจิตวิทยาและความเข้าใจถึงปัญหาของคนที่มีภาวะความเครียด โดยน้องมะเหมี่ยวได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่เป็นกระบวนการจาก Dd.school ของมหาวิทยาลัย Standford มาใช้พัฒนาน้องไออุ่นเพื่อให้เป็นแชตบอตที่เข้าใจปัญหาของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง


อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ AI-oon เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.beyondcodeacademy.com/post/ai-oon-chatbot-beyondkid-highlight


 

สนใจสมัครเรียนหรือขอคำปรึกษา ติดต่อเราได้ที่

Facebook Inbox

โทร: 09-9414-9777

Line: @beyondcode (https://lin.ee/yYW32sz)


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

รวมการแข่งขัน VEX IQ Robotics ใน ประเทศไทย (2024-2025)

Beyond Code Academy รวบรวมรายการแข่งขัน VEX IQ Robotics พร้อมรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2024 และ 2025 VEX Robotics คืออะไร? VEX Robotics เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับหุ่นยนต์เพื่อการ

Comentários


bottom of page