top of page

How to Bake π Workshop

ร่วมฉลอง Pi Day ด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปแสนอร่อยที่จะเปลี่ยนการเรียนรู้ของลูกคุณพร้อมทำความรู้จักกับอัตราส่วน Pi (How to Bake Pi) Workshop นี้ เด็กๆ จะได้มีโอกาสอบพายด้วงตัวเอง ห้ามพลาดโอกาสเรียนรู้นี้ที่จะได้ฉลองวันพาย มาอบ ทาน และเรียนรู้เกี่ยวกับ Pi ไปด้วยกันเถอะ!


รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 1 hour

สถานที่: Beyond Code Academy | Sam Yan

Comments


bottom of page