top of page
SPACE+CRAFT Beyond Code Academy 02.jpg

สอน Coding สำหรับเด็กตั้งแต่ 4 ขวบ พัฒนาทักษะสำหรับโลกอนาคต

ดูแลการสอนโดย Software Engineer

จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

หลักสูตรมาตรฐานสหรัฐอเมริกา, หลากหลายคอร์สเรียน

ให้เลือกสรร อาทิเช่น Scratch, Python, Data Science, Roblox Game Developer,

Computer Science (IGCSE, A-Level, IB)

ในรูปแบบ Online และ Offline 

การเรียน Coding นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างแอพพลิเคชั่น หรือ เว็บไซด์ แต่ Coding ยังช่วยให้เด็กๆกล้าที่จะลองผิดลองถูกอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์

ก้าวเผชิญความไม่คุ้นเคย และ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

คลาสออนไลน์

Creative Coding 

Adventure

Chapter 1

(7 + years)

เริ่มต้นเรียนพื้นฐานทักษะ Computational Thinking ผ่านภาษา Scratch ฝึกเขียนโค้ดด้วยวิธีลากบล็อกมาวาง (Drag and Drop)  ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลถึงอุปสรรคการใช้ Keyboard ที่ในช่วงวัยนี้อาจจะยังไม่ถนัด หลังจากที่เชี่ยวชาญภาษา Scratch แล้ว เด็กๆสามารถสร้างเกมส์เล่นกับเพื่อน สร้าง Animation เล่าเรื่อง เสริมสร้างจินตนาการผ่านการเรียน Coding

Code & Change 

the World with 

Python, Chapter 1

(9+ years)

เริ่มต้นเรียนพื้นฐานภาษา Python ภาษาที่ใช้ในบริษัทอย่าง Google, Facebook, Apple

ในคอร์สนี้เด็กๆจะได้เริ่มสัมผัสกับชีวิตจริงของนักพัฒนา (Developer) 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือ ต่อยอดอาชีพในอนาคตที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่าง Data Scientist

สัมผัสกับชีวิตจริงของนักพัฒนา (Developer)  รูปแบบการเรียนเป็นแบบ Personalized Learning เพลิดเพลินไปกับโปรเจ็คที่น้องๆสนใจ เช่น สร้างเกมส์ แอนนิเมชั่นเล่าเรื่อง พัฒนาเกมส์ minecraft (mod & plugin)

Online private coding program

คลาสที่โรงเรียนของเรา

เริ่มต้นการเรียนรู้เทคโนโลยีและ Coding  พร้อมกับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะการสื่อสาร

พัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) สร้างความโดดเด่นให้กับลูกของคุณ ใช้จินตนาการ และ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch

ปูพื้นฐาน Coding เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนา สอนความรู้พื้นฐาน syntax based programming เช่น Python, Javascript

ปูพื้นฐานสู่อาชีพในอนาคตในด้านต่างๆ เช่น Artificial Intelligence( AI), Big Data, Game Development , Web Development และ Mobile Application Development 

CREATOR (12+)

EXPLORER

(10-12ปี)

TINKER (7-9ปี)

JUNIOR (4-6ปี)

Our Coding Playground

SPACE+CRAFT Beyond Code Academy 01.jpg

พื้นที่การเรียนรู้ของเราถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ป "Coding playground that inspires creativity and curiosity"  พวกเราตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ให้น้องๆได้เล่นพร้อมกับเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ในทุกๆตารางเมตรของเราดูออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ 

ทำไมต้องเรียนที่ Beyond Code Academy

หลักสูตรของเราเน้นการสอนเขียนโค้ดผ่านการทำโปรเจค เด็กๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะ เช่น การคิดนอกกรอบและต่อยอดเป็น, การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาเองได้, ความสงสัยอยากเรียนรู้ และ ความสามารถในการปรับตัว

ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผู้นำในโลกยุคใหม่ (21st-Century Skills)

SPACE+CRAFT Beyond Code Academy 15.jpg

หลักสูตรทันสมัย

 • อ้างอิงหลักสูตรจากมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา (CSTA K-12 CS Standards) และพัฒนาให้เข้ากับบริบทในประเทศไทย

 • พัฒนาโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 • เสริมสร้างวิธีการคิด การทำงาน แบบบริษัทเทคโนโลยีใน Silicon Valley

 • สอน Life Skills: Computational Thinking, Grit, Curiosity

 • ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกกับ Science, Technology, Engineering และ Mathematics(STEM)

 

อ่านเพิ่มเติม

ครูทุกคนเข้าใจหลักจิตวิทยาวัยเด็ก

 • ได้รับการรับรองเป็น Apple Teacher Swift Playgrounds Certificate และ Google Certified Educator Level 1 & 2 แล้วทุกท่าน

 • ครูผู้สอนทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตร Psychology and Child Development course จาก Nanyang Technological University (NTU) และ National Institute of Education (NIE) ประเทศสิงคโปร์

 • เราใส่ใจกับการคัดครูที่มีคุณภาพเท่านั้น ครูทุกคนผ่านการคัดเลือก 3 รอบ มีเพียง 2% เท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือก

 • ครูของเรามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และอัปเดตความรู้สม่ำเสมอ เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ หลักสูตรที่ดีที่สุดมาถ่ายทอด

อ่านเพิ่มเติม

SPACE+CRAFT Beyond Code Academy 28.jpg
SPACE+CRAFT Beyond Code Academy 14.jpg

เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่าง ผู้ปกครอง และ คุณครู

 • วันสุดท้ายของแต่ละคลาสเราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาชมการพรีเซ็นท์โปรเจคที่น้องๆสร้างสรรค์ขึ้น

 • ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และ  แผนการสอนก่อนเริ่มคลาส

Our Inspirational Coding Playground

bottom of page