top of page

Full-Stack Web Developer
(10+ years)

 • เริ่มต้นเรียนรู้การเขียน Coding 

 • ออกแบบและพัฒนา web applications ทั้ง Front-end และ Back-end

 • เรียนรู้วิธีการทำ Project แบบ Agile Development Practice

 • เหมาะสำหรับน้องๆอายุ 9 ปีขึ้นไปที่ยังไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

เด็กเรียนเกี่ยวกับ Cloud

เริ่มต้นเรียนพื้นฐาน Computer Science ผ่านการเขียน Web Application

ในคอร์สนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ภาษาที่หลากหลายทั้ง Python,, CSS และ HTML โปรเจ็คในแต่ละคลาสนั้นมาจากปัญหาจากหลายๆสาขาอาชีพเช่น Biology, Finance และ Gaming นอกจากการสร้างเว็บไซดแล้วน้องยังเข้าใจถึงพื้นฐาด้าน Computer Science เช่น Data Structures, Security และ Software Enginneering

เราสอนอะไรในคอร์สนี้

ความรู้พื้นฐานด้าน Web Development

 • Google Cloud Infrastructure

 • Vue.js Frontend Framework

 • Python, Javascript, HTML, CSS

 • Continuous Delivery

 • Ensuring Quality Releases

 • เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง

 • ส่งเสริมนิสัยการถามในเชิงสร้างสรรค์ (curiosity)

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ

ทักษะสำหรับยุคอนาคต

 • การคิดอย่างสมเหตุสมผล (Logical Thinking)

 • การใส่ใจในรายละเอียด (Attention to detail)

 • กล้าที่จะลองผิดลองถูกและเรียนรู้จากความผิดพลาด (Resilience)

 • การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงทุกๆความเป็นไปได้ก่อนที่จะสรุปหาคำตอบ (Divergent problem)

บรรยากาศ Playground ของเรา

Life Skills ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝน

Computational thinking

เสริมสร้าง mindsets หรือ thought process ในการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าอนาคตลูกรักของคุณจะประกอบอาชีพอะไร อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ คุณหมอ ทนายความ นักบัญชี หรือแม้แต่ทำธุรกิจค้าขาย ถ้าหากเขามี mindsets และระบบการคิดที่ได้รับการพัฒนาในด้าน Computational Thinking แล้วละก็ บอกได้เลยว่าทักษะนี้จะช่วยให้เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

Grit

ความพยายาม (Perserverance) และการที่เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งใดทำให้เขามีความสุข (Passion) จะพาลูกของคุณไปได้ไกลกว่า คุณครูของเราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้เด็กได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย หลักสูตรของเราไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ Coding แต่ยังสนับสนุนให้เด็กๆรับรู้และเข้าใจทั้งพรสวรรค์และพรแสวง (Grit) 

Curiosity

จุดมุ่งหมายของสถาบันเรานั้นคือการฝึกให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลักสูตรของเราสนับสนุนให้เด็กกระหายใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงแค่เรื่อง Coding ในแต่ละคลาสคุณครูมีหน้าที่สนับสนุนให้เด็กๆกล้าที่จะตั้งคำถาม มุ่งมั่นใฝ่รู้ ไม่ยึดติดอยู่กับการทำงานแบบเดิมๆ พร้อมท้าทายและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เด็กๆจะเติบโตพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

รายละเอียด

จำนวน ชม ต่อครั้ง                       1.5 ชม

จำนวนครั้งต่อเทอม                    12 ครั้ง

ภาษา                                              Bilingual (English & Thai) หรือ English

สัดส่วนผู้สอนต่อเด็ก                   1:1 (แบบส่วนตัว)  & 1:6 (แบบกลุ่ม ไม่เกิน 6 คน ต่อห้องเรียนสำหรับคลาสที่โรงเรียน) 

                                                         & 1:4 (แบบกลุ่ม ไม่เกิน 4 คน ต่อห้องเรียนสำหรับคลาสออนไลน์) 

คำถามที่พบบ่อย

ลูกไม่เคยเรียน Coding มาก่อน จะตามเพื่อนทันไหม

ทุกกิจกรรมในคลาสนี้ ถูกพัฒนาโดยคำนึงถึงนักเรียนที่ไม่เคยเรียนCodingมาก่อน เพราะฉะนั้นผู้ปกครองวางใจได้ว่าเด็กๆจะสนุกไปกับทุกคลาส และ ตามเพื่อนทันอย่างแน่นอน

น้องอายุต่ำกว่า 9 ปีสามารถเรียนได้หรือไม่

เราขอแนะนำคลาสในระดับ Tinker จะมีความเหมาะสมกว่า หรือ หากน้องเคยมีพื้นฐานCodingมาก่อนสามารถปรึกษากับคุณครู เพื่อวางแผนการเรียนที่เหมาะสมกับน้อง จากประสบการณ์การสอนของเรา การมีน้องอายุต่ำกว่า 10 ปี อยู่คลาสเรียนเดียวกับน้องอายุ 12 ปี อาจจะทำให้ประสบการณ์การเรียนไม่ดีเท่าที่ควร

ต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนไหม

เราเตรียมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดให้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติม คุณพ่อคุณแม่อาจจะเตรียมเสื้อหนาว นม หรือ ของว่าง เผื่อเวลาเด็กๆหิว

สามารถทดลองเรียนได้ไหม

เราสนับสนุนให้เด็กๆทุกคนเข้ามาทดลองเรียน และ ผู้ปกครองสามารถพูดคุยกับคุณครูก่อน เพื่อวางแผนการเรียนที่เหมาะสมกับแต่ละคน

bottom of page