top of page

Junior Data Science and AI Masterclass (13+ years)

 • เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐาน Data Science & AI

 • สร้าง AI Model ด้วยเทคนิคอย่าง Deep Learning

 • หลักสูตรพัฒนาโดยผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนา AI Model ให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ และเป็น Google Certified Professional

เด็กเรียนเกี่ยวกับ Cloud

เริ่มต้นเรียนพื้นฐาน Data Science & AI ผ่านการลงมือพัฒนา Model จริง

ในคอร์สนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เบื้องหลังการพัฒนา AI Model รวมถึงทฤษฎีคณิตศาสตร์และสถิติด้าน Data Sciecne ใน Master Class นี้น้องๆจะได้ลงมือพัฒนา Model เช่น Image Classification, Object Detection ด้วย Deep Learning การพัฒนาโมเดลทางภาษาด้วยเทคนิค Natural Language Processing รวมถึงการทำ Recommendation Model ด้วย Regression and Classification 

 

Master Class นี้ ไม่เพียงสอนแค่การนำ AI ไปประยุกต์ใช้เท่านั้นแต่สอนให้น้องๆได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของเทคนิคในการพัฒนา AI Model ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญหากน้องสนใจด้าน Research & Development สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

เราสอนอะไรในคอร์สนี้

ความรู้พื้นฐานด้าน Data Science & AI

 • What is Machine Learning?

 • Stochastic Gradience Descent

 • Image Classification & Object Detection

 • Generative Adversarial Network (GAN)

 • NLP

 • Correlation and Regression

 • Classification 

 • Recommendation and Clustering

 • AI & Data Ethics

 • AI Bias

สร้างเทคโนโลยีด้วยความรับผิดชอบ

เครื่องมือที่ทันสมัยใช้งานจริงใน Tech Companies

 • Prototype Deployment ไปยัง Google Cloud

 • Pytorch

 • Tensorflow

 • Hugging Face

 • Jupyter Notebook

Life Skills ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝน

Computational thinking

เสริมสร้าง mindsets หรือ thought process ในการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าอนาคตลูกรักของคุณจะประกอบอาชีพอะไร อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ คุณหมอ ทนายความ นักบัญชี หรือแม้แต่ทำธุรกิจค้าขาย ถ้าหากเขามี mindsets และระบบการคิดที่ได้รับการพัฒนาในด้าน Computational Thinking แล้วละก็ บอกได้เลยว่าทักษะนี้จะช่วยให้เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

Grit

ความพยายาม (Perserverance) และการที่เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งใดทำให้เขามีความสุข (Passion) จะพาลูกของคุณไปได้ไกลกว่า คุณครูของเราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้เด็กได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย หลักสูตรของเราไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ Coding แต่ยังสนับสนุนให้เด็กๆรับรู้และเข้าใจทั้งพรสวรรค์และพรแสวง (Grit) 

Curiosity

จุดมุ่งหมายของสถาบันเรานั้นคือการฝึกให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลักสูตรของเราสนับสนุนให้เด็กกระหายใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงแค่เรื่อง Coding ในแต่ละคลาสคุณครูมีหน้าที่สนับสนุนให้เด็กๆกล้าที่จะตั้งคำถาม มุ่งมั่นใฝ่รู้ ไม่ยึดติดอยู่กับการทำงานแบบเดิมๆ พร้อมท้าทายและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เด็กๆจะเติบโตพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

รายละเอียด

จำนวน ชม ต่อครั้ง                       1.5 ชม

จำนวนครั้งต่อเทอม                    12 ครั้ง

ภาษา                                              Bilingual (English & Thai) หรือ English

สัดส่วนผู้สอนต่อเด็ก                   1:1 (แบบส่วนตัว)  & 1:6 (แบบกลุ่ม ไม่เกิน 6 คน ต่อห้องเรียนสำหรับคลาสที่โรงเรียน) 

                                                         & 1:4 (แบบกลุ่ม ไม่เกิน 4 คน ต่อห้องเรียนสำหรับคลาสออนไลน์) 

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรของ Beyond Code Academy แตกต่างกับที่อื่นอย่างไร

หลักสูตรของเราเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา AI Model มีการสอนทฤษฎีคณิตศาสตร์ สถิติ และ Algorithm ซึ่งแตกต่างกับหลายๆหลักสูตรที่เป็นการสอนให้ใช้ Model หรือ Library สำเร็จรูป การเรียนในรูปแบบของ Beyond Code Academy นี้ค่อนข้างคล้ายกับการเรียนในชั้นสูงและมีประโยชน์กับน้องๆในระยะยาว 

หลักสูตรของ Beyond Code Academy พัฒนามาอย่างไร

หลักสูตรของเราถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science ทำงานในบริษัทเทคโนโลยีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และมีการปรับหลักสูตรมาจากหลักสูตร Open Source ที่เขียนโดย Chief Scientist Kaggle ที่มีผู้เรียนแล้วกว่า 6 ล้านคนทั่วโลก

คุณครูที่สอน Master Class มี Background อย่างไร

เนื้องจากหลักสูตรเราต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการ์ณจากผู้สอน คุณครูที่สอน Master Class นั้นต้องจบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน Computer Engineer, Computer Science หรือ Mathematics and Statistics และเคยมีประสบการ์ณทำงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 
ลูกไม่เคยเรียน Coding มาก่อน จะตามเพื่อนทันไหม

คลาสนี้เป็นคลาสที่ผู้เรียนต้องมีความชำนาญภาษา Python มาก่อน หากผู้เรียนไม่เคยเรียนคลาส Python ที่ Beyond Code Academy ผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าคลาส

ต้องทำการทดสอบก่อนสมัครไหม

สำหรับผู้เรียนไม่เคยเรียน ที่ Beyond Code Academy ผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าคลาสและสัมภาษณ์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนเหมาะสมกับคลาสนี้ สำหรับผู้เรียนที่เป็นนักเรียน Beyond Code Academy สามารถปรึกษาวางแผนการเรียนกับคุณครูของเรา

น้องอายุต่ำกว่า 13 ปีสามารถเรียนได้หรือไม่

เราขอแนะนำคลาสในระดับพื้นฐานจะมีความเหมาะสมกว่า หรือ หากน้องเคยมีพื้นฐานCodingมาก่อนสามารถปรึกษากับคุณครู เพื่อวางแผนการเรียนที่เหมาะสมกับน้อง จากประสบการณ์การสอนของเรา การมีน้องอายุต่ำกว่า 10 ปี อยู่คลาสเรียนเดียวกับน้องอายุ 12 ปี อาจจะทำให้ประสบการณ์การเรียนไม่ดีเท่าที่ควร

ต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนไหม

เราเตรียมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดให้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติม คุณพ่อคุณแม่อาจจะเตรียมเสื้อหนาว นม หรือ ของว่าง เผื่อเวลาเด็กๆหิว

bottom of page