top of page

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้แบบ Active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Little Coder เป็นคอร์สที่ให้น้องเข้าใจในระบบ Algorithm พื้นฐานโดยจะเน้นไปที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของน้อง ทำให้น้องรู้จัก Sequence เชื่อมโยงความคิดได้อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ซึ่งเป็นการฝึกทักษะของน้องให้พร้อมในศตวรรษที่ 21 ​ในการเรียนรู้น้องๆจะได้รับทั้ง Hardskill และ Soft Skill ฝึกทักษะการคิดเชิงระบบ และ การลงมือทำจริงผ่าน Play-Based Learning ที่มาจากฐานของ Active learning โดยเราใช้ Scratch Jr มาเป็นสื่อในการช่วยสอน พร้อมทั้งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้

  • Algorithm ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน (Real-Life) ให้น้องสามารถนำทักษะไปต่อยอดในการใช้ชีวิต

  • การจัดลำดับ (Sequence) เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

  • ปูพื้นฐาน Coding Concept ที่สำคัญเช่น Loop ฝึกทักษะ Pattern Recognition รากฐานของ Computational Thinking

  • ฝึก Debug ที่เน้นการแก้ไขปัญหาแบบ Problem-Based Learning ให้น้องได้นำไปประยุกต์ใช้จริงได้ในอนาคต 

Life Skills ที่เด็กๆจะได้ฝึกฝน

Computational thinking

เสริมสร้าง mindsets หรือ thought process ในการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าอนาคตลูกรักของคุณจะประกอบอาชีพอะไร อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ คุณหมอ ทนายความ นักบัญชี หรือแม้แต่ทำธุรกิจค้าขาย ถ้าหากเขามี mindsets และระบบการคิดที่ได้รับการพัฒนาในด้าน Computational Thinking แล้วละก็ บอกได้เลยว่าทักษะนี้จะช่วยให้เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

Grit

ความพยายาม (Perserverance) และการที่เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งใดทำให้เขามีความสุข (Passion) จะพาลูกของคุณไปได้ไกลกว่า คุณครูของเราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้เด็กได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย หลักสูตรของเราไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ Coding แต่ยังสนับสนุนให้เด็กๆรับรู้และเข้าใจทั้งพรสวรรค์และพรแสวง (Grit) 

วิธีการสอน

รายละเอียดคอร์ส

Curiosity

จุดมุ่งหมายของสถาบันเรานั้นคือการฝึกให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลักสูตรของเราสนับสนุนให้เด็กกระหายใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงแค่เรื่อง Coding ในแต่ละคลาสคุณครูมีหน้าที่สนับสนุนให้เด็กๆกล้าที่จะตั้งคำถาม มุ่งมั่นใฝ่รู้ ไม่ยึดติดอยู่กับการทำงานแบบเดิมๆ พร้อมท้าทายและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เด็กๆจะเติบโตพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

เราเชื่อว่าการสอนที่ดีที่สุดคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริง การสอนนั้นต้องยั่งยืน ไม่ยึดติดกับการท่องจำ ฝึกให้เด็กๆมี Adaptable & Curious Mindset สามารถเรียนรู้ได้เองเมื่อเจอปัญหาใหม่ที่ท้าทาย รู้จักบริหารความเสี่ยง (Calculated Risk Taking) กล้าที่จะลองผิดลองถูก และ เรียนรู้จากความผิดพลาดตลอดเวลา ทักษะและทัศนคติเหล่านี้เป็นรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ เติบโตอย่างมีความสุข

จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง                  45 นาที 

จำนวนครั้งต่อเทอม                     5 ครั้ง

ภาษา                                              Bilingual (English & Thai) & English

รูปแบบการสอน                           Online

สัดส่วนผู้สอนต่อเด็ก                   1:1 (แบบส่วนตัว) & 1:4 (แบบกลุ่ม ไม่เกิน 4 คน ต่อห้องเรียน)     

รอบที่เปิด                                       ทุกเดือน

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องมือและสื่อการสอน Coding ออนไลน์จะมีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียนที่โรงเรียนหรือไม่
Beyond Code Academy ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านการศึกษาและประสบการ์ณในการเรียนรู้ของผู้เรียน เราจึงเลือกใช้เครื่องมือที่บริษัทชั้นนำอย่าง Google, Facebook หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard, MIT และ UC Berkeley เลือกใช้ในการ Work from Home และสอนคลาสออนไลน์ คุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจในมาตราฐานการเรียน Coding Online
ลูกไม่เคยเรียนCodingมาก่อน จะตามเพื่อนทันไหม

ทุกกิจกรรมในคลาสนี้ ถูกพัฒนาโดยคำนึงถึงนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานCodingมาก่อน เพราะฉะนั้นผู้ปกครองวางใจได้ว่าเด็กๆจะสนุกไปกับทุกคลาส และ ตามเพื่อนทันอย่างแน่นอน การเรียนออนไลน์นั้น เด็กๆต้องมีทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เช่น การพิมพ์ การใช้ mouse หรือ trackpad และการเข้า website ต่างๆ

ต้องเตรียมตัวอย่างไร

คุณครูของเราสอนผ่านโปรแกรม Zoom อินเตอร์เน็ตที่บ้านควรมีความเร็วอย่างน้อย 15 Mbbps สามารถเช็คความเร็วได้ที่นี้ (https://www.speedtest.net) การเรียนในคลาสนี้เป็นการเรียนผ่านเว็บไซด์จึงไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆก่อนการเรียน

bottom of page