top of page

✔️10 เช็คลิสฝึกลูกให้มี Critical Thinking 

จากบทความที่แล้วเราได้พูดถึงความสำคัญของ critical thinking กันไป วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีเช็คลิส ตอนนี้ คุณพ่อคุณแม่ฝึกน้องๆให้มี critical thinking กันแล้วหรือยัง?


วันนี้ beyond code academy รวบรวม trick เล็กๆให้คุณพ่อคุณพ่อได้นำไปใช้เพื่อให้ลูกๆเตรียมพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 กันค่ะ

 

เช็คลิสฝึกลูกให้มี Critical thinking


✔️ ฟังอย่างตั้งใจ (deep listen)

การฟังอย่างตั้งใจคือการฟังคนตรงหน้าอย่างลึกซึ้ง ฟังโดยปราศจากอคติ ฟังให้รู้ถึงสิ่งที่เขาต้องการ ความรู้สึกของเขาจริงๆ จะทำให้เข้าใจประเด็นในสิ่งที่เขากำลังจะสื่อหากเขาเกิดปัญหาคุณพ่อคุณแม่จะได้รับมือ และแก้ไขปัญหาพร้อมให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อีกด้วย


✔️หาเรื่องพูดคุย ถามความคิดเห็นกัน

การถกเถียงเกิดขึ้นได้ภายในครอบครัวแต่การหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาถกเถียงด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์จะช่วยฝึกลูกๆให้มี critical thinking ได้ ไม่เพียงนั้นจะช่วยสามารถประเมินได้ว่าลูกๆยอมรับแนวคิดของผู้อื่นหรือตนเองได้มากน้อยเพียงใด


✔️ฝึกให้คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล

การฝึกให้น้องคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลทำได้ง่ายๆ เช่นสิ่งรอบๆตัวคุณแม่คุณพ่อควรต้องให้ลูกฝึกตั้งคำถาม หาสาเหตุแทนที่จะพูดหรืออ้างอย่างเลื่อนลอย


✔️สอนให้ลูกวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกวิเคราะห์ข่าวสารที่รับรู้ เช่นการหาข่าวเดียวกันจากหลากหลายข้อมูลแทนการบอกให้เขาเชื่อหรือทำตามเลย เพื่อให้เขาไม่ติดกับสิ่งเดิมที่ได้รับมาก่อน


✔️ชวนให้ลูกตั้งคำถามกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น

ในข้อนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ความอดทนสักหน่อยเพราะควรฝึกให้ลูกๆถาม กล้าตั้งตำถามหรือขอคำปรึกษาในสิ่งที่เขาส่งสัยหรือไม่เข้าใจ ปลูกฝั่งให้เขารู้ว่าไม่รู้ไม่ผิดไม่ต้องอายที่จะถาม


✔️เริ่มคำถามด้วย 5W 1H

นอกจากชวนในลูกๆตั้งคำถามแล้วแต่การเปิดประเด็นคำถามก็สำคัญไม่แพ้กัน คุณพ่อคุณแม่อาจจะฝึกการถามคำถามด้วย 5W 1H คือ ใคร WHO❓อะไร WHAT❓เมื่อไหร่ WHEN❓ ที่ไหน WHERE❓ ทำไม WHY❓ อย่างไร HOW❓เพื่อให้ให้ลูกๆได้รู้จักคิด วิเคราะห์เพื่อหาคำตอบ


✔️ชวนให้ลูกสรุปจับใจความสิ่งที่ได้ฟังมา หรือ ฝึกลูกทวนความ/ข้อมูล

ข้อมูลที่เข้ามาหลากหลายและมากกมายในปัจจุบันน้องๆเลี่ยงไม่ได้เลยจะไม่รับข้อมูลเหล่านั้น การที่ฝึกให้น้องๆทวนความ สรุปใจความที่สำคัญจะทำให้เขาได้พัฒนาทักษะ เชื่อมโยงข้อมูล และจดจำข้อมูลได้ยาวนานมากขึ้น


✔️สอนให้แยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นให้ได้

ในยุคที่ข้อมูลเกิดขึ้นมาอย่างหลากหลายคุณแม่คุณพ่อควรจะฝึกให้เขาได้คิดอยากมีวิจารณาญให้เขาสามารถแยกออกได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาจากข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น และ ควรให้เขาแยกข้อมูลได้ว่าเมื่อไหร่ควรให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากัน


✔️สอนให้ลูกเปืดใจกว้าง (openmind) รับฟังผู้อื่นอย่างไม่ตัดสิน

เรียกได้ว่าคนเรามักเชื่อความคิดของตนเองและคิดว่าความคิดของตนเองนั้นดีและถูกต้องที่สุดแต่ในความเป็นจริงการสอนให้ลูกๆได้เรียนรู้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นำมาวิเคราะห์ด้วยตัวของเขาเองจะทำให้เขามีทัศนคติที่เปิดกว้างและเปิดรับการเรียนรู้ได้มากขึ้นและพร้อมจะพัฒนาตัวเองต่อไป


✔️ฝึกให้ลูกมองความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยง

สุดท้ายฝึกให้ลูกๆมองความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงของเหตุและปัจจัยต่างๆจนสามารถวิเคราะห์หาสรุปได้ในที่สุด


ได้กี่ข้อกันคะ? นี่เป็นเพียงทริคเล็กๆที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นำไปปรับใช้เพื่อ พัฒนาให้น้องๆมี critical thinking ได้แล้วค่ะ

 

> เข้าไปอ่าน "ความสำคัญของ critical thinking" กันได้ที่

https://link.beyondcodeacademy.com/critical-thinking-21-skill


> ทำความรู้จักกับ Critical thinking : Critical thinking คืออะไร?

https://link.beyondcodeacademy.com/what-is-critical-thinking

 

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

รวมการแข่งขัน VEX IQ Robotics ใน ประเทศไทย (2024-2025)

Beyond Code Academy รวบรวมรายการแข่งขัน VEX IQ Robotics พร้อมรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2024 และ 2025 VEX Robotics คืออะไร? VEX Robotics เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับหุ่นยนต์เพื่อการ

Comments


bottom of page