top of page

5 ทักษะสำคัญที่ได้จากเรียน Coding
การเรียน Coding นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างแอพพลิเคชั่น หรือ เว็บไซด์ แต่ Coding ยังเสริมสร้างทักษะที่สำคัญและจำเป็นให้น้องๆเตรียมพร้อมไปสู่โลกอนาคตที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ


 

ทักษะแรก : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

เป็นการคิดในภาพรวมที่เป็นระบบ และมีส่วนประกอบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วในองค์รวม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการต่อยอดในการใช้ชีวิตในอนาคต


ทักษะที่สอง : การคิดเชิงคำนวน (Computational Thinking)

เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ เช่น การจัดลำดับเชิงตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้น เมื่อน้องๆเจอปัญหาก็สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นขั้นเป็นตอนค่ะ


ทักษะที่สาม : การคิดเชิงวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล (Critical Thinking)

คือกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่ได้นำความรู้สึกหรือความเชื่อส่วนตัวเข้ามาปน ทำให้ทักษะนี้กลายเป็นทักษะสำคัญสำหรับน้องๆในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตที่น้องๆต้องพบเจอกับข้อมูลที่หลากหลายบนโลกออนไลน์ และออฟไลน์


ทักษะที่สี่ : ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)

คือการใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการสรุปความเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆได้ ซึ่งน้องๆจะต้องเจอตลอดระหว่างการเรียนเขียนโปรแกรม


ทักษะสุดท้าย : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation)

ในการเขียนโปรแกรมจะช่วยให้น้องมีความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากต้องคิดตลอดว่าต้องการให้โปรแกรมออกมาเป็นอย่างไร เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จก็ต้องนำมาพัฒนาให้ใช้ง่ายง่ายเพื่อตอบสนองกับการใช้งานของผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น


 

เราจะเห็นได้ว่าการเรียนเขียนโปรแกรมไม่ใช่แค่ฝึกทักษะการคิดคำนวณหรือการใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น น้องๆยังได้ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อไปประยุกต์ พัฒนาให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและต่อยอดอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ


👉🏻 ติดตามการอัพเดตบทความทุกสัปดาห์ได้ที่ https://link.beyondcodeacademy.com/beyondcodeacademy


 

สนใจสมัครเรียนหรือขอคำปรึกษา ติดต่อเราได้ที่

Facebook Inbox

โทร: 09-9414-9777

Line: @beyondcode (https://lin.ee/yYW32sz)

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

รวมการแข่งขัน VEX IQ Robotics ใน ประเทศไทย (2024-2025)

Beyond Code Academy รวบรวมรายการแข่งขัน VEX IQ Robotics พร้อมรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2024 และ 2025 VEX Robotics คืออะไร? VEX Robotics เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับหุ่นยนต์เพื่อการ

Comentarios


bottom of page