top of page

เปลี่ยนบ้านให้เป็น Home - Based Learning ผ่าน Cyber Space


จากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้น้องๆยังต้อง Learn from Home หรือต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน หรือหากมองอีกมุมหนึ่งก็อาจเรียกได้ว่า Covid-19 เป็นเหมือนตัวเร่งที่ทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า “New normal” หรือ ชีวิตวิถีใหม่ การเรียนการสอนจากในโรงเรียนแบบออฟไลน์ กลายมาเป็นแบบออนไลน์ บ้านที่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการเรียนของน้องๆในช่วงเรียนออนไลน์แบบนี้ด้วยเพื่อให้น้องๆเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


มาทำบ้านให้เป็น Home - base Learning


ในทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาในยุคปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงมากเช่นกัน มีอินเตอร์เน็ตเข้ามาแทนการค้นคว้าในระบบห้องสมุด เกิดการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจาก Physical object ไปสู่ Digital object อย่างเช่นสมุดปากกา เปลี่ยนเป็นแท็บแลทแทนทำให้โลกของเรา


“มี 2 โลก โลกหนึ่งเรียกว่า โลกกายภาพ (Physical) ที่เราต้องมีสังคม เจอหน้าไปโรงเรียน...ขณะเดียวกัน ก็มีโลก Cyber Space ที่ใช้โซเชีลเน็ตเวริร์ค” (รศ. ยืน ภู่วรรณ , 2563)

การที่น้องๆต้องเรียนออนไลน์ หรือ Learn from home ในยุคออนไลน์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่อาจนำเอา Cyber space เข้ามาช่วยสร้างการเรียนรู้ในกับน้องๆได้


Learning at home ผ่าน Cyber Space


คุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้สิ่งของรอบตัวให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และทดลอง เช่นใบกิจกรรม เกมการทดลองลองนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้ก็เกิดประโยชน์และทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เช่นกันสาเหตุที่ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมาจาก 3 ปัจจัยหลักๆคือ

  1. เด็กๆในปัจจุบันเกิดมาพร้อมกับการเป็น Digital Native เขาเกิดมาพร้อมกับโลกดิจิตอลที่คุณพ่อคุณแม่แทบไม่ต้องสอนเขาใช้

  2. เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นในทุกๆวัน

  3. สังคม ถึงแม้ว่าหากสถาการณ์จะดีขึ้นแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะยังคงอยู่และจะยังคงถูกใช้อย่างต่อเนื่อง


เรียนรู้ Cyber Space ที่ Beyond Code Academy


ที่ Beyond Code Academy เราสอน Coding ตั้งแต่ 4 ขวบเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับโลกอนาคต การเรียนรู้ผ่าน Cyber Space นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างแอพพลิเคชั่น หรือ เว็บไซด์ แต่ Coding ยังช่วยให้เด็กๆกล้าที่จะลองผิดลองถูกอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ก้าวเผชิญความไม่คุ้นเคย และ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์


📌ติดตามบทความที่น่าสนใจทุกสัปดาห์ได้ที่

https://www.facebook.com/beyondcodeacademy📌 สนใจคอร์สเรียน หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

Facebook Inbox

โทร: 09-9414-9777

Line: @beyondcode (https://lin.ee/yYW32sz)

#beyondcodeonlinecodingcampseries #cyberspace #homebaselearning #onlinecourse


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

รวมการแข่งขัน VEX IQ Robotics ใน ประเทศไทย (2024-2025)

Beyond Code Academy รวบรวมรายการแข่งขัน VEX IQ Robotics พร้อมรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2024 และ 2025 VEX Robotics คืออะไร? VEX Robotics เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับหุ่นยนต์เพื่อการ

Comments


bottom of page