top of page

☃️ Top 3 Christmas Scratch Games ☃️

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก สนุกสนานไปด้วยกันกับเกมส์ที่สร้างด้วยภาษา Scratch

1.Santa Dash
2.Santa vs Robots


3. Christmas Rush
สนใจสร้างสรรค์เกมส์ด้วยภาษา Scratch? เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐาน Game Design ในหลักสูตร Creative Computing ของเรา


"Scratch is all the fun of coding with none of the hassle of typing!"

bottom of page