top of page

☃️ Top 3 Christmas Scratch Games ☃️

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก สนุกสนานไปด้วยกันกับเกมส์ที่สร้างด้วยภาษา Scratch

1.Santa Dashhttps://buff.ly/38uGjJR


2.Santa vs Robots


https://buff.ly/2KRdYpb

3. Christmas Rushhttps://buff.ly/37JSwv3


สนใจสร้างสรรค์เกมส์ด้วยภาษา Scratch? เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐาน Game Design ในหลักสูตร Creative Computing ของเรา


"Scratch is all the fun of coding with none of the hassle of typing!"

bottom of page