top of page

Beyond VEX IQ Mentorship Program


🌟 Calling All Young Robotics Enthusiasts! 🤖🚀

"Beyond VEX IQ Mentorship Program"! 🎉 โครงการที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการแข่งขัน VEX Robotics ระดับประเทศและนานาชาติที่มีชื่อเสียง เช่น VEX Worlds, VEX VIQRC Rapid Relay Tournament, Battle in Bangkok VIQRC Robotics Signature Event, VIQRC Rapid Relay Thailand National Tournament และ VIQRC Rapid Relay Thailand National Championship


จำนวนทีมที่เหลือสำหรับ Mentorship Program : 2 ทีมเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร Mentorship Program

นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:


1. ข้อกำหนดอายุ:

* นักเรียนต้องเกิดหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2009 (อายุ 15 ปีหรือน้อยกว่าในการแข่งขัน VEX Worlds 2025) และอายุไม่ต่ำกว่า 9 ปี2. Prerequisite

* เรียนจบคอร์ส VEX EP3 ที่ Beyond Code Academy หรือ

* เรียนคอร์ส Private VEX และผ่านการประเมิณจากคุณครู ที่ Beyond Code Academy หรือ

* เคยเข้าร่วมการแข่งขัน VEX World มาก่อน📅 กำหนดการสำหรับ Beyond VEX IQ Mentorship Program

  • สิงหาคม 2024 - มกราคม 2025 หรือ พฤษภาคม 2025 ในกรณีได้รับการคัดเลือกแข่งขัน VEX Robotics World Championship: การเตรียมตัวอย่างเข้มข้นผ่านการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการฝึกซ้อม


🕰️ เวลาและ 📍 สถานที่

  • 1.5++ชั่วโมง/สัปดาห์ จนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด (ประมาณเดือนมกราคม สำหรับรอบ National หากเข้ารอบ VEX Robotics World Championship จะสิ้นสุดประมาณเดือน พฤษภาคม 2025)

  • เวลา: วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันธรรมดาหลังเลิกเรียน ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของสมาชิกในทีมและ Mentors โดยทางสถาบันจะกำหนดเวลาที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนชำระเงิน

  • สถานที่: สามย่านหรือทองหล่อ


ค่าใช้จ่าย:

ค่าเล่าเรียน 47,000 บาท สำหรับ Mentorship Program ตั้งแต่รอบประเทศไทยทุกรายการ ถึง VEX Robotics World Championship

*ค่าลงทะเบียนแข่งขัน ค่าเดินทาง และที่พักไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนและเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วม


นโยบายการขาดเรียนและชดเชย

ไม่มีการชดเชยหากขาดเรียนทุกกรณี Mentors อาจจะจัดเตรียมเนื้อหาเพิ่มเติมและให้คำแนะนำหากนักเรียนขาดเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแข่งขัน


นโยบายการคืนเงิน:

การคืนเงินจะดำเนินการเฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพพร้อมส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ จะมีการคืนเงินบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าเรียน

สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด:

ก. การยกเลิกการแข่งขัน: ในกรณีที่มีการยกเลิกการแข่งขัน จะมีการคืนเงินบางส่วนให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน

ข. การเปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขัน: หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขันที่ทำให้ทีมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะมีการคืนเงินบางส่วน


โปรดทราบว่าจะไม่มีการคืนเงินสำหรับเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
คำถามที่พบบ่อย

1.ลูกของฉันจะได้เข้าร่วมการแข่งขันอะไรบ้าง?

เราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์สูงสุดและประสบการ์ณของบุตรหลานของคุณ Mentorship Program ของเราสนับสนุนทุกการแข่งขัน VEX IQ 2024-2025 ที่บุตรหลานของคุณสามารถลงทะเบียนและเหมาะสม เช่น

  • VEX Worlds

  • VEX VIQRC Rapid Relay Tournament

  • Battle in Bangkok VIQRC Robotics Signature Event

  • VIQRC Rapid Relay Thailand National Tournament

  • VIQRC Rapid Relay Thailand National Championship


2.หากบุตรหลานไม่ได้รับ Scholorship ยังสามารถเข้าร่วม Mentorship Program ได้ไหม Mentorship Program เปิดรับนักเรียนทุกๆคนที่ผ่านเกณฐ์ อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้ผู้ปกครองตัดสินใจโดยเร็วที่สุดเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนลงการแข่งขัน ก่อนลงทะเบียน เราจะตรวจสอบว่ายังมีที่นั่งว่างสำหรับการแข่งขันหรือไม่ หากมี เราพร้อมที่จะสนับสนุนความสำเร็จของบุตรหลานของคุณผ่าน Mentorship Program


3. Mentorship Program แตกต่างกับ Scholarship Program อย่างไร

ทั้งสองโปรแกรมนั้นมีเป้าหมายเดียวกันคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน VEX IQ สำหรับ Mentorship Program นั้นนักเรียนจะต้องจับกลุ่มและสมัครเป็นทีมโดยสามารถเข้าแข่งขันในนาม Beyond Code Academy หรือโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ (สำหรับการสมัครในนาม Beyond Code Academy นั้นต้องตรวจสอบโควต้าที่เหลือของ Beyond Code Academy อีกครั้ง)

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

รวมการแข่งขัน VEX IQ Robotics ใน ประเทศไทย (2024-2025)

Beyond Code Academy รวบรวมรายการแข่งขัน VEX IQ Robotics พร้อมรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2024 และ 2025 VEX Robotics คืออะไร? VEX Robotics เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับหุ่นยนต์เพื่อการ

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page