top of page

Swift Coding 

Camp, Episode 1 

7+ years

เริ่มต้นเรียนพื้นฐานทักษะ Computational Thinking จากหลักสูตรที่ออกแบบโดย Apple

น้องๆจะได้เรียนรู้ภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาที่อยู่เบื้องหลังแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ของ Apple เช่น iPhone, iPad และ Macbook  ในคลาสนี้คุณครูผู้สอนซึ่งเป็น Apple Teacher ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Apple จะพาน้องๆฝึกการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเขียน Code กิจกรรมต่างๆในคลาสถูกดีไซด์เพื่อให้น้องๆรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากพื้นฐานด้าน Coding แล้วน้องๆยังได้เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบ Application หลังจากน้องๆเรียนจบจะได้รับเกียรติบัตรจาก Swift Coding Club 

สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจพื้นฐาน Coding เช่น Command และ Sequence

  • เริ่มต้นใช้ Function และ For-Loops ในการเขียน Code

  • ฝึกแก้ไขปัญหาเมื่อCodeไม่สามารถทำงานตามที่ตั้งใจ (Debug) โดยใช้วิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ (Logic and Systematic Reasoning)

  • เรียนรู้วิธีการ Debug โปรแกรม เมื่อโปรแกรมไม่ทำงานตามที่คาดหวัง

  • การเขียนโปรแกรมผ่าน iPad

  • เริ่มต้นใช้ Design Thinking ในการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง

  • ทำงานร่วมกับเพื่อน (Collaboration)

  • ในคลาสสุดท้ายของแต่ละเทอม เด็กๆจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานโปรเจ็คจบ ให้กับผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมชม

Life Skills ที่เด็กๆจะได้ฝึกฝน

Computational thinking

เสริมสร้าง mindsets หรือ thought process ในการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าอนาคตลูกรักของคุณจะประกอบอาชีพอะไร อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ คุณหมอ ทนายความ นักบัญชี หรือแม้แต่ทำธุรกิจค้าขาย ถ้าหากเขามี mindsets และระบบการคิดที่ได้รับการพัฒนาในด้าน Computational Thinking แล้วละก็ บอกได้เลยว่าทักษะนี้จะช่วยให้เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

Grit

ความพยายาม (Perserverance) และการที่เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งใดทำให้เขามีความสุข (Passion) จะพาลูกของคุณไปได้ไกลกว่า คุณครูของเราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้เด็กได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย หลักสูตรของเราไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ Coding แต่ยังสนับสนุนให้เด็กๆรับรู้และเข้าใจทั้งพรสวรรค์และพรแสวง (Grit) 

Curiosity

จุดมุ่งหมายของสถาบันเรานั้นคือการฝึกให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลักสูตรของเราสนับสนุนให้เด็กกระหายใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงแค่เรื่อง Coding ในแต่ละคลาสคุณครูมีหน้าที่สนับสนุนให้เด็กๆกล้าที่จะตั้งคำถาม มุ่งมั่นใฝ่รู้ ไม่ยึดติดอยู่กับการทำงานแบบเดิมๆ พร้อมท้าทายและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เด็กๆจะเติบโตพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

วิธีการสอน

เราเชื่อว่าการสอนที่ดีที่สุดคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริง นั้นหมายความว่าการสอนนั้นต้องยั่งยืน ไม่ยึดติดกับการท่องจำ ฝึกให้เด็กๆมี Adaptable & Curious Mindset สามารถเรียนรู้ได้เองเมื่อเจอปัญหาใหม่ที่ท้าทาย รู้จักบริหารความเสี่ยง (Calculated Risk Taking) กล้าที่จะลองผิดลองถูก และ เรียนรู้จากความผิดพลาดตลอดเวลา ทักษะและทัศนคติเหล่านี้เป็นรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ เติบโตอย่างมีความสุข

รายละเอียดคอร์ส

จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง                  2 ชม 

จำนวนครั้งต่อเทอม                    5 ครั้ง (เรียนทุกวัน)

ภาษา                                              Bilingual (English & Thai)

สัดส่วนผู้สอนต่อเด็ก                   1:1 (แบบส่วนตัว) & 1:6 (แบบกลุ่ม ไม่เกิน 6คน ต่อห้องเรียน)

รอบที่เปิด                                       29 มีนาคม - 2 เมษายน , 5 - 9 เมษายน, 12 - 16 เมษายน, 19 -23 เมษายน,

                                                          26 - 30 เมษายน                                     

คำถามที่พบบ่อย

ลูกไม่เคยเรียนCodingมาก่อน จะตามเพื่อนทันไหม

ทุกกิจกรรมในคลาสนี้ ถูกพัฒนาโดยคำนึงถึงนักเรียนที่ไม่เคยเรียนCodingมาก่อน เพราะฉะนั้นผู้ปกครองวางใจได้ว่าเด็กๆจะสนุกไปกับทุกคลาส และ ตามเพื่อนทันอย่างแน่นอน

ต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนไหม

เราเตรียมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดให้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติม คุณพ่อคุณแม่อาจจะเตรียมเสื้อหนาว นม หรือ ของว่าง เผื่อเวลาเด็กๆหิว

bottom of page