top of page

Cloud Developer

Degree

 • ออกแบบและพัฒนา cloud-based applications

 • เรียนรู้ Google's Site Reliability Engineering Practice

 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเป็น Professional Cloud Architect and Cloud Developer จาก Google

 • Agile Development 

 • เหมาะสำหรับน้องๆอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

เด็กเรียนเกี่ยวกับ Cloud

เราสอนอะไรในคอร์สนี้

ความรู้พื้นฐานด้าน Cloud Infrastructure

 • Cloud Infrastructure Operate

 • Infrastructure-as-Code (IaC)

 • Continuous Delivery

 • Ensuring Quality Releases

 • เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง

 • ส่งเสริมนิสัยการถามในเชิงสร้างสรรค์ (curiosity)

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ

ทักษะสำหรับยุคอนาคต

 • การคิดอย่างสมเหตุสมผล (Logical Thinking)

 • การใส่ใจในรายละเอียด (Attention to detail)

 • กล้าที่จะลองผิดลองถูกและเรียนรู้จากความผิดพลาด (Resilience)

 • การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงทุกๆความเป็นไปได้ก่อนที่จะสรุปหาคำตอบ (Divergent problem)

Life Skills ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝน

Computational thinking

เสริมสร้าง mindsets หรือ thought process ในการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าอนาคตลูกรักของคุณจะประกอบอาชีพอะไร อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ คุณหมอ ทนายความ นักบัญชี หรือแม้แต่ทำธุรกิจค้าขาย ถ้าหากเขามี mindsets และระบบการคิดที่ได้รับการพัฒนาในด้าน Computational Thinking แล้วละก็ บอกได้เลยว่าทักษะนี้จะช่วยให้เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

Grit

ความพยายาม (Perserverance) และการที่เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งใดทำให้เขามีความสุข (Passion) จะพาลูกของคุณไปได้ไกลกว่า คุณครูของเราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้เด็กได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย หลักสูตรของเราไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ Coding แต่ยังสนับสนุนให้เด็กๆรับรู้และเข้าใจทั้งพรสวรรค์และพรแสวง (Grit) 

Curiosity

จุดมุ่งหมายของสถาบันเรานั้นคือการฝึกให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลักสูตรของเราสนับสนุนให้เด็กกระหายใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงแค่เรื่อง Coding ในแต่ละคลาสคุณครูมีหน้าที่สนับสนุนให้เด็กๆกล้าที่จะตั้งคำถาม มุ่งมั่นใฝ่รู้ ไม่ยึดติดอยู่กับการทำงานแบบเดิมๆ พร้อมท้าทายและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เด็กๆจะเติบโตพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

รายละเอียด

จำนวน ชม ต่อครั้ง                       2 ชม

จำนวนครั้งต่อเทอม                    16 ครั้ง

ภาษา                                              อังกฤษและไทย

สัดส่วนผู้สอนต่อเด็ก                   1:1 (แบบส่วนตัว) 

สถานที่                                            Online 

bottom of page